Hytorc

Velg språk

Søk

Du er her:

FLENSEARBEID iht. NS EN 1591-4

HYTORC NORGE AS HOLDER KURS I FLENSEARBEID ihht. NS EN 1591-4.

Kurset starter kl. 10.00 på mandagen og kl 08.00 de neste dagene
Består av både klasseromsundervisning og praktiske oppgaver.
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen.

Timeplanen dekker følgende tabeller i NS EN1591-4:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9
Kursinnhold begrenses ikke til målene i tabellene. Pedagogiske
vurderinger kommer i tillegg, samt eventuelle presiseringer i
aktuelle styrende dokumentasjon fra operatørselskaper.

Spørsmål og svar:

Hvem krever NS EN 1591-4?
Svar: Statoil og ConocoPhillips (Andre selskaper bør kontaktes om de også har innført standarden)

Er underleverandører til Statoil og ConocoPhillips
pliktige til å følge NS EN 1591-4 ved flensetrekking?
Svar: JA, og vi anbefaler alle å lese den siste utgaven av styrende dokumentasjon.

Erstatter NS EN 1591-4 det tidligere flensekurset Håndbok og OLF retl. 118?
Svar: På en måte JA. OLF 118 er tatt vekk som retningslinje.

Hvis jeg har tatt det "gamle" kurset OLF 118, er dette fortsatt gyldig?
Svar: JA, det er gyldig til utløpsdato som står på kursbeviset ditt. Resertifiseringen må gjennomføres innen fire år slik som tidligere.
Du vil nå bli resertifisert iht. NS EN 1591-4.

Er resertifiseringen mer omfattende enn tidligere?
Svar: JA. Resertifiseringen består av repetisjon samt en teoretisk og en praktisk eksamen med sensor. Varigheten er èn dag (kl 08.00-16.00)

Er komplett flensekurs iht. NS EN 1591-4 mer omfattende enn tidligere?
Svar: Ja. Hytorc Norge holder seg til styringer i Statoil og Copno og kurset går nå over fire dager. Praksisdelen er blant annet betydelig øket og stor fokus på HMS.

Hvor ofte holder Hytorc kurs i flensearbeid iht. NS EN 1591-4?
Svar: Kurset holdes hver uke hele året. Se egne sider for dato / bestilling.

Etter gjennomført flensekurs iht. NS EN 1591-4, må resertifisering fortsatt tas innen fire år?
Svar: Nei. Ny regel er at resertifiseringen skal gjennomføres innen fem år.

Er det fortsatt en nettbasert avsluttende eksamen på PC?
Svar: Nei. Både i flensekurset og resertifiseringen er eksamen todelt og består av en teoretisk test samt en praktisk eksamen med sensor.

Hva skjer om jeg ikke består eksamen?
Svar: Da må nytt komplett kurs gjennomføres.

Er det noen regler som vi må være spesielt oppmerksomme på?
Svar: JA. Sitat NS EN 1591-4;
"Gyldighetstiden er fem år, fra og med godkjent sertifisering, forutsatt at de to vilkårene under er oppfylt:

 • sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med boltede forbindelser for en periode på over seks måneder.
 • ved utførelse av arbeid ved boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, skal sertifiseringen trekkes tilbake."

OBS:
Det er selskapene sitt ansvar å påse at utførende holder seg til disse krav.
Om 6 måndeders regelen brytes, må utførende ta ny resertifisering før vedkommende har lov til å jobbe selvstendig. 

Hva koster kurs i flensearbeid ihht. NS EN 1591-4?
Svar: Veiledende pris er kr 13.000,- (Egen pris til avtalekunder)

Hva koster resertifiseringen?
Svar: Veiledende pris er kr 4.000,- (Egen pris til avtalekunder)

 

Hvis du har andre spørsmål eller noe er uklart er det bare å ta kontakt med oss på e-post: kurs@hytorc.no eller telefon 51 71 54 00.

PS: Vi anbefaler alle selskaper som booker kurs, å oppdatere seg på de styrende dokumenter til operatørselskapene. Dette er "levende" dokumenter som blir endret gjevnlig.

 

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper i:

 • ASME,MMS og API-flenser, kompaktflenser (flere typer, NORSOK L-005), boltede manlokk og klammerforbindelser (type Grayloc).
 • Pakninger, tetteringer og hvordan disse skal behandles.
 • Bolter og smøremiddel.
 • Arbeidsprosedyrer for demontering og montering av pakninger og bolter samt forspenning/trekking av bolter i flenser ved montasje.
 • Verktøy som benyttes i forbindelse med forspenning av bolter: Hydraulisk vriverktøy, Hydraulisk strekkverktøy og Momentnøkler
 • Hjelpeverktøy i forbindelse med splitting og retting av flensede forbindelser. Gjennomgang og forståelse av Trekketabeller.
 • Finne relevant informasjon på rørspesifikasjon (Pipe Class Sheet) (flenstype, pakninger og bolter)

Målsetting med kurset.

 • Hovedmål med kurset er å gi nødvendig kompetanse, både kunnskaper og ferdigheter, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og forspenne bolter ihht NS EN 1591-4 kapittel 8.

Praktisk informasjon.

 • Kurset går over 4 dager og består av både klasseromsundervisning og praktiske oppgaver ved bruk av hydrauliske vri og strekkeverktøy samt momentnøkkel. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen.

For mer informasjon eller bestilling -
ta kontakt på e-post eller ring 51 71 54 00 (tastevalg 2)

En uventet feil skjedde under sending, sjekk at e-posten er gyldig.

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Generelt

Starter: 10.12.2018
Slutt: 13.12.2018
Veil. pris: 13000,-
Adresse: Hytorc Norge AS Kanalvegen 6  4033 Stavanger
Ledig plass: Nei

Påmelding

 

Kart

Logo

Hytorc Norge AS
Kanalvegen 6

4033 Stavanger

+47 51 71 54 00
kundeservice@hytorc.no