Hytorc Gall-Free Nut

HYTORC Gall-Free nut er en patentert mutter som eliminerer problemet med kaldsveising mellom gjenger i bolt og mutter. Kaldsveising oppstår som et resultat av kombinasjonen: høy temperatur, friksjon og trykk. Dette gjør at muttere ikke kan demonteres, men må splittes. Det er både tidkrevende og risikabelt, samt at bolt og mutter må byttes etter hver demontering.

HYTORC har løst dette ved å lage en mutter i to deler. Design på gjenget segment gjør at boltlast blir jevnt fordelt på alle gjenger. Dette segmentet er også nitrert, som gir en svært hard overflate med lav friksjon. Summen av disse egenskapene gjør at årsakene til kaldsveising ikke lenger er til stede, og at mutter raskt og enkelt kan demonteres på vanlig måte. Produktet fungerer også på bolter med fingjenger, høy last og temperatur, uten bruk av smøremidler.

Anti_Galling_Properties-2

EKSEMPLER PÅ KALDSVEISING

2_Piece_Geometry

UTSNITT GEOMETRI

ANTI-KALDSVEISING EGENSKAPER

HYTORC Gall-Free Nut har et nitrert gjengeparti som eliminerer mikroskopisk materialkorrosjon og økt friksjon som oppstår når mutter og bolt utsettes for høye temperaturer over lengre tidsrom. Denne teknologien motvirker kaldsveisingseffekten av plastisk deformasjon og mikroskala materialoverføring på gjengeoverflaten.

MATERIALE OG DESIGN

Materials_and_Coating

Den todelte konstruksjonen består av en konisk sammenlåsende indre og ytre del som gjør at du får fordelt lasten over flere gjenger. HYTORC Gall-Free Nut kan leveres i henholt til de fleste standarder. Overflatebelegg og materialer tilpasses kundens spesifikke bruksområder.

LASTOVERFLATE

HYTORC Gall-free Nut er installert med den bærende overflaten (1) vendt mot flensen. Indikatorringen på oversiden (2) bidrar til å sikre at mutteren er riktig installert.

Video