Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Svar:

I følge NS-EN 1591-4 gjelder:

Dersom en kandidat er godkjent i henhold til standard NS-EN 1591-4, kreves repetisjonskurs innen 5 år for videre godkjenning.

 

Svar: Ja.

Det er gyldig til utløpsdato som står på ditt kursbevis.
Repetisjonskurs må gjennomføres innen 4 år slik som tidligere.
Ny godkjenning er nå iht. NS-EN 1591-4.

Svar: Ja.

Resertifiseringen består nå av repetisjon (e-learning) i klasserom
samt en teoretisk og en praktisk eksamen med sensor.
Varigheten: 1 dag
Starter kl 08.00 og kandidatene blir fortløpende ferdig.
Kandidatene bruker normalt mellom 4 til 6 timer på gjennomføringen.
Avsluttes senest kl 16.00

Svar: Ja.

Hytorc Norge forholder seg til Equinor og Copno sitt oppsett.
Kurset går over 4 dager.
Praksisdelen er bla. betydelig øket.

Timeplanen dekker følgende tabeller i NS-EN1591-4:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9
Kursinnhold begrenses ikke til målene i tabellene. Pedagogiske
vurderinger kommer i tillegg, samt eventuelle presiseringer i
aktuelle styrende dokumentasjon fra operatørselskaper.

Svar: Kurset holdes hver uke hele året.
          Se egne sider for dato / bestilling.

Svar: Nei.

Iht. NS-EN 1591-4 skal resertifiseringen gjennomføres innen 5 år.

Svar: Nei.

Både i flensekurset og resertifiseringen er eksamen to-delt.
Du må i gjennom en teoretisk eksamen på pc, samt en praktisk
eksamen med en sensor.

Svar: JA. Sitat NS-EN 1591-4;

«Gyldighetstiden er fem år, fra og med godkjent sertifisering, forutsatt at de to vilkårene under er oppfylt:

  • Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med boltede forbindelser for en periode på over seks måneder.
  • Ved utførelse av arbeid ved boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, skal sertifiseringen trekkes tilbake.»

4 dagers kurs i flensearbeid iht. NS-EN 1591-4

I Stavanger holdes kurset hver uke fra mandag til og med torsdag.
Oppstart mandag kl 09.00. Tirsdag, onsdag og torsdag er oppstart kl 08.00

I Bergen holdes kursene annenhver uke i partallsuker fra mandag til og med torsdag
Oppstart mandag kl 09.00. Tirsdag, onsdag og torsdag er oppstart kl. 08.00

Resertifisering iht. NS-EN 1591-4

Holdes hver fredag i Stavanger og hver annen fredag (partallsuker) i Bergen.
Oppstart kl. 08.00 og avsluttes senest kl 16.00

Det er meget enkelt å melde seg på kurs.

Følg på linken for å komme til kalenderen.

Har du noen spørsmål kan du sende oss en e-post
eller ringe oss på 51 71 54 00 (Tastevalg 2)

Det er ingen formelle krav for å delta på flensekurs iht. NS-EN 1591-4 . Det er likevel enfordel med erfaring fra tilsvarende arbeid for å kunne få fullt utbytteav kurset. Dette da det kreves en viss forståelse av begreper og metoderbrukt i mekaniske disipliner.

OBS: De enkelte operatørselskap i bransjen kan ha egne krav beskrevet i styrende dokumenter.

Målgruppe for dette opplæringstiltaket kan være:

  • Mekanikere
  • Industrirørleggere
  • Prosessteknikere
  • Arbeidsledere
  • Planleggere
  • Lærlinger
  • Fagpersonell hos entreprenører  som utfører ny installasjon og vedlikehold på trykktanker, varmevekslere, ventiler og rør (prosessanlegg) hvor det er montasje av flenser og støtter.

Overnatting er ikke inkludert i kursavgiften og må
bestilles av det enkelt firma eller person.

Du kan sjekke ledige plasser ved å klikke på bildene under.

Quality Hotel Pond åpnet 4 april 2016 og ligger
i ca 10 minutters gåavstand fra Hytorc.

 

 

Smart Hotel – Et rimelig alternativ.

 

 

 

Det vil normalt bli sendt faktura pålydende kursavgiften.

Ved firmabestillinger er det viktig og påse at riktig fakturainformasjon
og eventuelt PO-nummer blir oversendt oss innen kursstart.

Privatpersoner plikter seg til å betale på forhånd via påmeldingsskjema eller ved oppmøte.

Share on print
Share on email

DEL PÅ:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter