Service

Vi har egne servicemedarbeidere flere steder i landet, de hjelper deg uansett problem.

Vi utfører garanti, vedlikehold og reparasjoner av verktøy i eget verksted med sertifiserte mekanikere.

Vi kaller inn verktøy solgt hos oss for årlig service og kontroll, dette for å sikre at verktøyet til enhver tid er klart til bruk.

Vi overhaler strekkere av alle fabrikat

Uansett merke kan vi tilby reparasjon, service eller komplett overhaling av ditt strekkeutstyr.​

Overhaling består av følgende prosesser:

Når dette er gjort dokumenter vi jobben som er gjort samt at vi CE merker utstyr som har blitt oppgradert til å møte kravene for det Europeiske trykkdirektivet (PED 97/23/EC).

DEL PÅ: